Prototypframtagning

Prototypframtagning

Prototyp framtagning är en snabb och säker väg att verifiera funktionen på en ny produkt. Det som är nästan lika viktigt vid prototypframtagning är att produkten från början är anpassad för kommande serietillverkning.

Då vi har lång och gedigen erfarenhet av prototyptillverkning, är vår önskan att komma in mycket tidigt i era projekt. Detta så vi kan vara med och påverka materialval göra producerbarhetsgranskningar med mera, för att redan från början minimera framtida kostnadsdrivare i serieprodukten. 

Oftast är också tiden kritisk när en prototyp ska tas fram, därav är det också viktigt att vi är med tidigt för att säkra ledtids tunga artiklar.

Har du en fråga? Ring 070 - 627 17 18