Serieproduktion

  • Total produktionsyta på ca 3000 kvadratmeter
  • Certifierad enligt ISO  9001 och ISO 14001
  • Atex kvalificerad produktion
  • För minsta miljöpåverkan så använder vi så långt som möjligt lokala underleverantörer.

Har du en fråga? Ring 070 - 627 17 18